يکشنبه،06 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • راهبرد مشاركت دستگاه
   دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان بر اساس ماده 9 حقوق شهروندي در نظام اداري(ذيل اين بيانيه) براي تحقق اهداف و ماموريتهاي سازماني خود تلاش دارد، دريافت بازخوردهاي مردمي و جلب مشاركت و تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه هاي اجرائي را در راستاي ارائه خدمات بهتر سرلوحه كار خود قرار دهد. به همين منظور:
    شهروندان ميتوانند درخواستها، شكايات، پيشنهادات و انتقادات خود را از طريق وب سايت دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان به نشاني: lums.ac.ir در قسمت --ميز خدمت الكترونيك -- مطرح و كد رهگيري دريافت نمايند. درخواستهاي واصله به صورت مكانيزه به واحدهاي تخصصي ذيربط ارسال و پاسخ در سامانه مروبطه ارائه ميگردد. شهروندان ميتوانند با استفاده از كد رهگيري پاسخ خود را دريافت نمايند.
    شهروندان مي توانند از طر يق منو ارتباط با ما سايت اطلاع رساني دانشگاه اطلاعات تماس موردنياز از قبيل“ شماره تلفن، پست الكترونيكي مديران و معاونين دانشگاه را دريافت و از اين طريق با افراد مذكور ارتباط برقرار نمايند.
    شهروندان ميتواننداز طريق سامانه »نظرسنجي خدمات« و »نظرسنجي سايت« كه تحت همين عنوان در سايت اطلاع رساني دانشگاه قرار داده شده است نظرات خود را به اين دانشگاه ارسال نمايند.
    
   تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري(مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شوراي عالي اداري)
    
    ماده 9 -حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرآيندهاي اداري
   1 -هر فردي حق دارد در صورت مشاهده يا اطالع از تخلفات اداري و نقض قوانين و مقررات در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، موارد مشاهده يا اطالع خود را به
   مراجع نظارتي درون سازماني و برون سازماني گزارش كند.
   2 -شهروندان حق دارند تا سياست ها، فرآيندها، تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجرايي را نقد نموده و نظر انتقادي خود را در چارچوب مقرر ات ابراز كنند.
   3 -دستگاه هاي جرايي به ازادي بيان نظرهاي شخصي، ارزيابي هاي انتقادي و پيشنهادهاي اصالحي مراجعين و رسانه ها احترام گذاشته و فضاي تحمل نظرات
   مخالف را در درون خود نهادينه كنند.
   4 -دستگاه هاي اجرايي بايد از نصب هر گونه آ گهي در محيط هاي اداري كه مراجعين را از بيان نظر انتقادي منع كرده يا بترساند، اجتناب كنند.
   5 -دستگاه هاي اجرايي موظفند هنگامورود مراجعين برگه نظرسنجي (به صورت فيزيكي يا الكترونيكي) در اختيار آنها قرار دهند و نظر ايشان را در خصوص نحوه
   گردش كار، تطبيق يا عدم تطبيق آن با اطالعات اعالم شده قبلي و رفتار متصديان انجام كار جويا شوند و نتايج آن را به طور منظر در اصالح فرايندها و تشويق
   و تنبيه كاركنان خود مورد استفاده قرار دهند.
   6 -دستگاه هاي اجرايي مي بايست حسب شرايط، نسبت به راه اندازي، استقرار و يا روزآمد كردن سيستم هاي ارتباط دوسويه نظير صندوق پيشنهادها و انتقادها،
   پست صوتي و درگاه (پرتال) سازماني، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعاليت ها و اخذ ديدگاه هاي مردم اقدام نمايند
    
    
    

    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27653410 آخرین به روزرسانی: 06 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.477313041687 seconds.
memoryUsage : 7583Kb