يکشنبه،06 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي كار گروه اعتباربخشي بيمارستان هاي آموزشي

   مسؤل بسته: جناب آقاي دكترحشمت اله اسدي
    
   كارشناس بسته: سركار خانم رضوان باطبي
    
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان شهيد رحيمي: سركار خانم دكتر مانيا بيرانوند
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان شهداي عشاير: جناب آقاي دكتر محمد رضا ناظر
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان شهيد مدني: جناب آقاي دكتر آرش امين
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان خيريه عسلي: سركار خانم دكتر معصومه غفارزاده
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان روانپزشكي مهر: جناب آقاي دكتر هدايت نظري


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27653348 آخرین به روزرسانی: 06 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 2.4735460281372 seconds.
memoryUsage : 7562Kb