جمعه،08 اسفند 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي كار گروه اعتباربخشي بيمارستان هاي آموزشي

   مسؤل بسته: جناب آقاي دكترحشمت اله اسدي
    
   كارشناس بسته: سركار خانم رضوان باطبي
    
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان شهيد رحيمي: سركار خانم دكتر مانيا بيرانوند
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان شهداي عشاير: جناب آقاي دكتر محمد رضا ناظر
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان شهيد مدني: جناب آقاي دكتر آرش امين
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان خيريه عسلي: سركار خانم دكتر معصومه غفارزاده
    
   دبير كارگروه اعتباربخشي بيمارستان روانپزشكي مهر: جناب آقاي دكتر هدايت نظري


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24465895 آخرین به روزرسانی: 07 اسفند 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.54721784591675 seconds.
memoryUsage : 5924Kb