يکشنبه،22 تير 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران
   كد اطلاعيه: 4198
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
   تعداد بازديد: 1431

   آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران


                           «« آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران »»
                                                            ((   فراخوان نخست ))

   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لـرستـان بــه استناد ماده 79 آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه ها به منظور تهيه ليست كوتاه جهت اجراي پروژه هاي بهداشتي درماني  عمراني خود از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي گواهينامه صلاحيت ساجاري  در رتبه هاي مختلف و در رشته  ابنيه و تأسيسات و تجهيزات مي باشند دعوت بعمل مي آورد رزومه كاري خود را در زمينه اجرايي ، تجهيزات و ماشين آلات ، كادر فني و غيره بشرح ذيل ارسال نمايند .
   لازم به ذكر است تحويل هر گونه اسناد و مدارك و رزومــه كاري مناقصه گران براي دانشگاه تعهدي ايجاد نمي كند .
   *  مهلت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه بمدت  10  روز مي باشد .
   *  مهلت تحويل اسنـاد ارزيابي كيفي بـه دانشگاه  : دو هفتـه پس از آخــرين روز دريافت اسنـاد ارزيابي كيفي از سايت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد .
   *  محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :  جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به نشاني http: //Lums.ac.ir   بخش مناقصات و مزايده ها مراجعه شود .
   *  محل تحويل  اسناد ارزيابي :   خرم آباد – خيابان معلم ميدان شهيد انوشيروان رضايي  دانشگاه علوم پزشكي لرستان ( دفتر فني – امور قراردادها  ) ارائــه نماينــد .  

                                                                             روابط عمومي دانشگاه

   جهت دريافت دستورالعمل كليك نماييد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 22971972 آخرین به روزرسانی: 21 تير 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.6245970726013 seconds.
memoryUsage : 7524Kb