شنبه،28 فروردين 1400 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي پيماني99/11/24
   كد اطلاعيه: 5072
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
   تعداد بازديد: 6726

   قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي پيماني99/11/24

    
                   نحوه دريافت ، تكميل و تاييد فرم ويژه داوطلبان داراي امتياز كرونا 
    
   فرم مربوطه صرفأ بايد توسط افرادي تكميل گردد كه در تصوير كارنامه اوليه خود گزينه مبني بر واجد شرايط بودن براي بررسي مدارك را دارا مي باشند.
   داوطلب واجد شرايط بررسي مدرك در صورت دارا بودن امتياز كرونا در كارنامه پس از دريافت فرم مربوطه (پيوست ) برابر مفاد ذيل نسبت به تكميل آن اقدام نمايند:
   1- دريافت فرم تاييد سوابق خدمتي مشمولين امتياز ويژه فعاليت در زمينه مقابله با كرونا در آزمون هاي استخدامي(از طريق لينك ذيل)
   2- تكميل اطلاعات فردي توسط داوطلب داراي امتياز خدمت در بخش كرونا
   3- تكميل فرم مربوطه با توجه به شيوه نامه ارسالي از معاونت هاي درمان و بهداشت توسط مسئول مستقيم و بالاترين مدير مركز بهداشت / رئيس بيمارستان / مدير مركز فوريت پزشكي استان (نحوه تعين بخش ها و مراكز كه بصورت مستقيم درگير مبارزه با بيماري كرونا بوده اند توسط معاونت هاي مذكور به واحد هاي درماني و بهداشتي ارسال گرديده است ) 
   4- تحويل فرم مربوطه به مسئول امور اداري بيمارستان /شبكه / فوريت هاي پزشكي استان
   5- ارجاع فرم مربوطه به معاونت درمان/بهداشت توسط مسئول امور اداري مربوطه
   6- پس از تاييد فرم مربوطه توسط معاونت درمان / بهداشت فرم مذكور توسط مسئول اداري واحد مربوطه در اختيار كارگزيني دانشگاه قرار گيرد.
   7- ارجاع فرم تكميل شده به كميته تخصصي بررسي شرايط داوطلبان توسط كارگزيني دانشگاه 
   8- تاييد نهايي مدت قابل محاسبه براي هر داوطلب داراي امتياز كرونا و ارجاع به كارگزيني دانشگاه 
   9- ويرايش و ثبت نتايج بر اساس مدت تاييد شده توسط كميته تخصصي در سامانه سازمان سنجش كشور
    
   لازم به ذكر است برنامه زمانبندي ارائه ساير مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده استخدامي متعاقبا از طريق وبسايت دانشگاه اطلاع رساني ميگردد. 
    
    
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24863180 آخرین به روزرسانی: 28 فروردين 1400

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.5326099395752 seconds.
memoryUsage : 5909Kb