سه شنبه،07 تير 1401 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • امور بانوان
   بانوان نيمي از جامعه انساني را تشكيل مي دهند . امروزه در همه جوامع نقش و جايگاه انساني زن بعنوان يكي از اركان  و محورهاي توسعه پذيرفته شده است. بانوان به عنوان اولين عاملين انتقال ارزشها، هنجارها، فرهنگ،‌ آداب و رسوم و سنتها مطرح مي باشند. از ديدگاه اسلام زن و خانواده سنگ بناي اصلي ساختار اجتماعي جامعه محسوب مي شوند.  بانوان به دليل ايفاي نقشهاي متعدد عامل اساسي ثبات و سلامت خانواده و جامعه بشمار مي آيند.  براين اساس ، فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي رشد و بهره مندي جامعه از توانمندي و مشاركت بانوان در حيطه هاي مختلف علمي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و رفع موانع و مشكلات موجود آنها از اهميت فراواني برخوردار است.
   رشد قابل توجه بانوان در حوزه هاي مختلف علمي بويژه  علوم پزشكي و حضور آنان در دانشگاه و مراكز آموزشي پژوهشي، ضرورت برنامه ريزي به منظور ايجاد ارتباط، انسجام و بهره وري هر چه بيشتر از استعدادها و توان علمي تخصصي آنان در جهت كمك به رفع موانع پيشرفت و حل مشكلات بانوان جامعه را ايجاب مي نمايد.
   رسالت :
   دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشكي لرستان مسئوليت برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتها و برنامه هاي امور بانوان دانشگاه را بر عهده دارد. اين دفتر تحت نظر مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان فعاليت مي كند و هم اكنون زير مجموعه سازماني دفتر رياست مي باشد. دفتر تلاشهاي نظام مند و نقش مشخص خود را در هماهنگي و همكاري با بخشهاي مختلف ستادي و سازماني دانشگاه دانسته و با ارائه پيشنهاد به رياست، معاونين و مديران دانشگاه در جهت حمايت از برنامه هاي بهبود وضعيت بانوان و كاهش مشكلات آنان فعاليت مي كند و در واقع در ايجاد تغييرات مطلوب مورد نظر يك نقش تعاملي در فعاليتهاي دانشگاه ايفا مي نمايد.
    اولويتهاي راهبردي دفتر شامل هماهنگي و همكاري، توسعه اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و توسعه مهارتها ، پژوهش ، پيشگيري و مداخله ، پايش و ارزيابي است. 
   گروههاي هدف فعاليتهاي دفتر عبارتند از تمامي بانوان تحت پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشكي لرستان كه شامل بانوان شاغل در دانشگاه و بيمارستانها اعم از اساتيد، پزشكان و كاركنان و در حد ممكن دانشجويان مي باشد.
   دانشگاه علوم پزشكي لرستان به دليل پيشينه تاريخي علمي و مركزيت دانشگاهي علوم پزشكي استان داراي بيشترين ظرفيتهاي علمي آموزشي، پژوهشي و خدماتي است و بيش از نيمي از پرسنل دانشگاه در رده هاي مختلف را بانوان تشكيل مي دهند. بهره برداري از اين ظرفيتها در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملي و بين المللي مي تواند نقطه قوت مهمي براي دانشگاه محسوب گردد. تلاش مي شود برنامه هاي دفتر مبتني بر واقعيات موجود براي بكارگيري پتانسيل ها و امكانات موجود در دستيابي به رسالت دفتر در حد توان باشد و اهتمام بر آنست كه در بالاترين حد ممكن از فرايندهاي همكاري و هماهنگي با واحدهاي مختلف دانشگاه استفاده شود تا بتوان بصورت جمعي به اهداف و موفقيتهاي مورد نظر دست يافت.
    

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26668303 آخرین به روزرسانی: 07 تير 1401

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
سامانه مديريت خدمات دولت دانشگاه
IT
eprints طراحي قالب

.

Page created in 0.51565384864807 seconds.
memoryUsage : 5837Kb