سه شنبه،16 خرداد 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • گروه قلب
   صفحه نخست اطلاعیه ها مدیریت گروه اعضای هیات علمی لینکها طرح دروس قوانین و مقررات تماس با ما فایلها
    

   .

    

    

   طرح درس ماهيانه قلب و عروق براي كارورز

    

    

   عنوان درس : بيماري هاي قلب و عروق

    

   عنوان جلسه : افزايش فشار خون سيستميك

    

   زمان : نيمسال اول سال تحصيلي96-95

    

   مرجع : هاريسون2012

    

   هدف از يادگيري مطالب زير آن است كه: كارورز بتواند علايم و نشانه هاي بيماريهاي قلب و عروق را تشخيص دهد .

    

   اهدف اختصاصي : كارورز در پايان بايد بتواند :

    

   1- سئوالات مناسبي از بيمار به عمل آورد كه به سابقه فشار خون بالا و علل احتمالي آن  كمك كند .
   2-
   علايم بيماري را بپرسد.
   3-
   سابقه ي خانوادگي فشار خون بالا را بپرسد.
   4-
   علايم عوارض بيماري را بپرسد.

    

   5-كارورزان بايد ياد بگيرند كه به بيمار آموزش لازم در مورد راههاي پيشگيري دارويي و غير دارويي بيماري را بدهند.

    

   6-كارورز بايد راههاي درمان بيماري (دارويي و غير دارويي)را ياد بگيرد.

    

    

   وظايف كارورز:

    

    

   كارورز در روز درس بايد آمادگي قبلي داشته و درس به صورت گروهي و به ترتيب توسط كارورزيان بيان و توسط استاد مشكلات حل ميشود.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح درس ماهيانه  قلب و عروق كارورزان

    

    

   عنوان درس : بيماري هاي قلب و عروق

    

   عنوان جلسه : تب حاد رماتيسمي

    

   زمان : نيمسال اول سال تحصيلي96-95

    

   مرجع :   2012Harrison -

    

   هدف از يادگيري مطالب زير آن است كه: كارورز با علل تب حاد رماتيسمي ، علايم و عوارض آن آشنا شود .

    

   اهدف اختصاصي : كارورز در پايان بايد بتواند :

    

   1-      اتيولوِژي و مكانيسم ايجاد بيماري  تب حاد رماتيسمي  را بياموزد.
   2-
   روش برخورد اوليه به لحاظ اقدامات تشخيصي را با بيمار مبتلا به تب حاد رماتيسمي فراگيرد .
   3-
   روش برخورد اوليه به لحاظ اقدامات درماني را در مورد بيمار مبتلا به تب حاد رماتيسمي فراگيرد .
   4-
   علايم تب حاد رماتيسمي را بياموزد. .
   5-
   عوارض بيماري تب حاد رماتيسمي را بياموزد.
   6-تشخيص افتراقي ها را بداند.

    

         7-كارورزان بايد ياد بگيرند كه به بيمار آموزش لازم در مورد راههاي پيشگيري دارويي و غير دارويي بيماري را           بدهند.

    

          8 -كارورز بايد راههاي درمان بيماري (دارويي و غير دارويي)را ياد بگيرد.

    

    

    

    

    

    

   وظايف كارورز:

    

    

   كارورز در روز درس بايد آمادگي قبلي داشته و درس به صورت گروهي و به ترتيب توسط كارورزان  بيان و توسط استاد مشكلات حل ميشود.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح درس ماهيانه قلب و عروق كارورزان

    

    

   عنوان درس : بيماري هاي قلب و عروق

    

   عنوان جلسه : تشخيص هاي افتراقي درد سينه

    

   زمان : نيمسال اول سال تحصيلي96-95

    

   مرجع :  Harrison2012

    

   هدف يادگيري تعريف درد سينه انواع درد سينه-تشخيص هاي افتراقي درد هاي سينه مي باشد.

    

   اهدف اختصاصي :كارورز در پايان بايد بتواند :

    

   1-كارورز بايد تعريف درد سينه قلبي را بياموزد.
   2 - كارورز بايد انواع درد سينه قلبي را بياموزد.
   3 كارورز بايد انواع درد سينه قلبي(un stable or stabale ) را بداند.
   4-كارورز بايد انواع درد قلب با منشا درد قلبي را بداند.
   5- كارورز بايد انواع درد قلب با منشا دردگوارشي را بداند.
   6- كارورز بايد انواع درد قلب با منشا درد ريوي را بداند.

    

   7-كارورزان بايد ياد بگيرند كه به بيمار آموزش لازم در مورد راههاي پيشگيري دارويي و غير دارويي بيماري را           بدهند.

    

        8 -كارورز بايد راههاي درمان بيماري (دارويي و غير دارويي)را ياد بگيرد.

        

    

    

    

   وظايف كارورز:

    

    

   كارورز در روز درس بايد آمادگي قبلي داشته و درس به صورت گروهي و به ترتيب توسط كارورزيان بيان و توسط استاد مشكلات حل ميشود.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح درس ماهيانه قلب و عروق كارورز

    

    

   عنوان درس :بيماري هاي قلب و عروق

    

   عنوان جلسه : افزايش فشار خون ريوي

    

   زمان : نيمسال اول سال تحصيلي96-95

    

   مرجع :  Harrison2012

    

   هدف از يادگيري مطالب زير در موردفشار خون ريوي است.

    

   اهدف اختصاصي : كارورز در پايان بايد بياموزد:

    

   1-     فشار خون نرمال ريوي در چه محدوده اي است.

    

   2-    علل افزايش فشارخون ريوي را بداند.

    

   3-    عوارض بيماري افزايش فشار خون ريوي را ياد بگيرد.

    

   4-    علايم و يافته هاي بيماري افزايش فشارخون ريوي را بداند.

    

   5-    راههاي تشخيص بيماري را بداند.

    

   6-كارورزان بايد ياد بگيرند كه به بيمار آموزش لازم در مورد راههاي پيشگيري دارويي و غير دارويي بيماري را           بدهند.

    

    7-كارورز بايد راههاي درمان بيماري (دارويي و غير دارويي)را ياد بگيرد.

    

    

    

    

   وظايف كارورز:

    

    

   كارورز در روز درس بايد آمادگي قبلي داشته و درس به صورت گروهي و به ترتيب توسط كارورزيان بيان و توسط استاد مشكلات حل ميشود.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح درس ماهيانه قلب و عروق كارورز

    

    

    

    

    

    

    

   عنوان درس :بيماري قلب و عروق

    

   عنوان جلسه : نارسايي قلب

    

   زمان : نيمسال اول سال تحصيلي96-95

    

   مرجع :   2012Harrison -

    

   هدف از يادگيري مطالب زير آن است كه: كارورز با علل نارسايي علايم و عوارض آن آشنا شود .

    

   اهدف اختصاصي : كارورز در پايان بايد بتواند :

    

   1-     شايع ترين علت هاي نارسايي قلب  را شناسايي و بيان كند .
   2-
   روش برخورد اوليه به لحاظ اقدامات تشخيصي را با بيمار مبتلا به نارسايي قلب فراگيرد .
   3-
   روش برخورد اوليه به لحاظ اقدامات درماني را در مورد بيمار مبتلا به نارسايي قلب فراگيرد .
   4-
   علايم نارسايي قلب را بياموزد. .
   5-
   عوارض بيماري نارسايي قلب را بياموزد.
   6-تشخيص افتراقي ها را بداند.

    
   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

   لرستان

   تعداد بازدید: 27909277 آخرین به روزرسانی: 15 خرداد 1402

   Page created in 0.69946122169495 seconds.
   memoryUsage : 6647Kb