پنج شنبه،13 آذر 1399 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • نظر سنجي خدمات
   نام و نام خانوادگی :
   خدمت مورد نظر :
   نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار :
   نحوه اطلاع رسانیدرباره مدارک موردنیاز برای اراِیه خدمت :
   انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی :
   نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخویی مسئول مربوطه :
   امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت :
   به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادهای شما :
   راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها :
   دقت کارمند درانجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد :
   تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت :
   تهعد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت :
   میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت :
   نظم ،ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت :
   دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه :
   ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه ، کارت ملی و ...)به بخشهای مختلف :
   احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت :
   احساس رضایت از خدمت دریافت شده :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23914223 آخرین به روزرسانی: 13 آذر 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 2.7662479877472 seconds.
memoryUsage : 4820Kb