• 1403/04/20 - 08:41
  • - تعداد بازدید: 221
  • - تعداد بازدیدکننده: 202
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
انتصاب

انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طی حکمی از طرف معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از طرف معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب شد.
به گزارش وبدا، طی حکمی از طرف دکتر علی فرهادی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، محمدرضا قبادیان به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب شد.
قبادیان دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) است.
پیش از این، محمدشریف مالمیر از دیماه ١٣٩٩  تا کنون عهده دار این مسؤولیت بود.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  • گروه خبری : گروه های مطالب
  • کد خبر : 2900
کلمات کلیدی
خانم  شرافتی
مؤلف خبر

خانم شرافتی