جستجوی هوشمند:

دانلود دفترچه برای استفاده آفلاین و بدون نیاز به اینترنت 

ریاست دانشگاه دکتربهرام دلفان 33302149 33302030 33319480-2
         
دفتر ریاست دانشگاه آقای رادمهر 33314614 33302030 33319480-2
رییس حراست آقای یاراحمدی 33300772 33319452 33319480-2
رییس روابط عمومی دکتر مریدی 33302033 33302033 33300661-4
رییس امور حقوقی اآقای غلامرضا کیانی 33313144 33313144 33319480-2
رییس بازرسی دکتر یوسفوند 33301620 33301620 33300661-4
رییس هسته گزینش آقای غلامرضا توشمال 33319460 33314613 33319480-2
رییس آماروفناوری واطلاعات (it) مهندس امین طهماسبی 33314609 33314611 33300661-4
رییس توسعه سازمان ومنابع آقای مالمیر 33310854 33319483 33314480-2
رییس امورومالی اقای ندری 33308970 33308970 33319480-2
رییس دفتر فنی (عمران) مهندس مصطفایی 33303887 33329029 33329026
مشاور رییس دانشگاه دکتر طهماسب نظری 33314614 33302030 33319480(371)
معاون توسعه مدیریت ومنابع دکترفرهادی 33310854 33319483 33319480-2
معاون درمان دکتربیرانوند 333305006 33305005 33300661-4
معاون بهداشتی دکتر کوشکی 33307055 33335779 33300661-4
معاون آموزشی دکتر بهاروند 33120150 33120149 33120155-65
معاون دانشجویی و فرهنگی دکترمردانی 33120126 33120125 33120155-65
معاون تحقیقات و فناوری دکترکمره ای 33120172 33120173 33120155-65
معاون غذا و دارو دکترقاسمیان 33224687 33203169 33232790
رییس امور مشارکتهای اجتماعی دکتر حسنوند 33236526 33232181  
         
رییس شبکه بهداشت و درمان ازنا دکتر خشایارقیصری گودرزی 43421993 43421997 43430106
رییس شبکه بهداشت و درمان الشتر دکترخرم آبادی 32523400 3252281 32522011-2
رییس شبکه بهداشت و درمان الیگودرز دکترملاطاهری 43322161 43325598 4332109
رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد دکتر کاکاوند 42536702 42504462 42530042-3
رییس شبکه بهداشت ودرمان پلدختر دکترسیاوشی 32227011 32224083 32223468
رییس شبکه بهداشت و درمان خرم آباد دکتر 33239940 33239937 33239935-42
رییس شبکه بهداشت ودرمان درود خانم دکتر چگنی 43221049 43229681 43226114-7
رییس شبکه بهداشت ودرمان دوره چگنی د 33150920 33150028 33150016
رییس شبکه بهداشت و درمان سپیدشت دکترمیرزایی 33137212 33138142 33137213
رییس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت آقای فیض اله گراوند 32623073 26622800 32623072
رییس شبکه بهداشت و درمان رومشکان دکترهادی پور 32652386 32652386  
رییس شبکه بهداشت  و درمان نورآباد دکتر جهانیان 32724079 32724487 32724091-3
         
دانشکده پزشکی دکتر بختیاری 3320133 33120133 33120155-65
دانشکده پرستاری الیگودرز دکتر افروغ 43339377 43326980 4333047-9
دانشکده پرستاری بروجرد دکترگودرزی 42536702 42504462 42530042-3
دانشکده پرستاری پلدختر آفای جوادی 32227963 32223368 32223468
دانشکده پرستاری و مامایی خرم اباد دکترحیدری 33120140 33120140 33120155-65
دانشکده بهداشت دکترطاهریان 33408176 33408176 33409971-4
دانشکده دندانپزشکی دکتر آزادبخت 33209370 33214005 33311309
دانشکده پیراپزشکی دکتر کیانی 33420030 33420030 33409971-4
دانشکده داروسازی دکترامیری زاده      
نهاد رهبری در دانشگاه حجت الاسلام حسینی 33120131 33120132 33120155-65
رییس بیمارستان شهید رحیمی دکتربیرانوند 33336151 33336128 33336115
رییس بیمارستان درمانی عشایر دکتر جفرسته 33236407 33220105 32364023-5
رییس بیمارستان شهید مدنی دکتر
33436997 33400106 33406098
رییس بیمارستان خیریه عسلی دکتر شرفی 33400034 33426383 33406099
رییس بیمارستان امام رضا (ع) دکتر احمدی 33329670 33314907 33314908
رییس مرکز فوریتهای پزشکی (115) دکترصفدری 33229701 33229702 33309703
دفتر مرکزی در تهران آقای ساری 88962824 88956488 88956487-9
فاطمه رضائیان 100 معاونت بهداشتی
سعیده کمالوند 101 معاونت بهداشتی
مینا رحیمی 102 معاونت بهداشتی
مسعود نریمانی 103 معاونت بهداشتی
افسانه سپهوند 105 معاونت بهداشتی
شبنم دالوند 106 معاونت بهداشتی
معصومه آزادی 107 معاونت بهداشتی
خاطره صوفی زاده 108 معاونت بهداشتی
علی شرفی چگنی 109 معاونت بهداشتی
دکتر علی اکبر یاراحمدی 110 معاونت بهداشتی
مولود جافریان 111 معاونت بهداشتی
ناصر معتمدی 112 معاونت بهداشتی
خانم بهاروند 113 معاونت بهداشتی
احسان نریمانی 114 معاونت بهداشتی
ملک حسین برخورداری 115 معاونت بهداشتی
مریم نعمت خواه 116 معاونت بهداشتی
سعید گودرزی 117 معاونت بهداشتی
اردشیر محمدی 118 معاونت بهداشتی
دفتر معاونت بهداشتی 119 معاونت بهداشتی
مهری رضانژاد 120 معاونت بهداشتی
هوشنگ پیر حیاتی 121 معاونت بهداشتی
امین بهاروند 122 معاونت بهداشتی
علی زینی وند 123 معاونت بهداشتی
ناهید شفیعیان 124 معاونت بهداشتی
ستایش دریکوند 125 معاونت بهداشتی
پیری علم 126 معاونت بهداشتی
فریده بازگیر 127 معاونت بهداشتی
الهام شیخ آزادی 129 معاونت بهداشتی
حمزه بهاروند-مرتضی مالزیری 130 معاونت بهداشتی
حمید مخیری 131 معاونت بهداشتی
علی اکبر کامکار 132 معاونت بهداشتی
فرشاد فرزان 133 معاونت بهداشتی
اکبر طالبوند 134 معاونت بهداشتی
فرشاد شرفی 136  
پوریان-پورغالی-منصوری 137 معاونت بهداشتی
علی حیدری 138 معاونت بهداشتی
بیژن زیودار 140 معاونت بهداشتی
بهروز چنگایی 141 معاونت بهداشتی
یداله اعتمادی 142 معاونت بهداشتی
مظفر محمدی نژاد 144 معاونت بهداشتی
علی شاهوردی 145 معاونت بهداشتی
دکتر مریم کوشکی 146 معاونت بهداشتی
علیرضا قاسمی 147 معاونت بهداشتی
سودابه درجزینی 148 معاونت بهداشتی
روشنک رازقی 149 معاونت بهداشتی
سوسن جمشیدی 150 معاونت بهداشتی
فاطمه محمودی 151 معاونت بهداشتی
کتایان سلیم 152 میز خدمت
فرانک دهستانی 153 معاونت بهداشتی
شاکرمی-محمد زاده 154 معاونت بهداشتی
خانم درگاه پور-بهاروند 155 معاونت بهداشتی
عیسی بلقدر 156 معاونت بهداشتی
علی باقری 157 معاونت بهداشتی
زهره نقوی 158 معاونت بهداشتی
مهری سوری-رحیمی 159 معاونت بهداشتی
فروزان کردستانی 160 معاونت بهداشتی
معصومه دارایی 161 معاونت بهداشتی
روزیتا یعقوب زاده 162 معاونت بهداشتی
مهتا امیری 163 معاونت بهداشتی
میترا آقامیرزایی 164 معاونت بهداشتی
غلامرضا لشگر آرا 165 معاونت بهداشتی
ماریه ستاری 166 معاونت بهداشتی
یداله عبدی 167 امور پشتیبانی و رفاهی
جمشیدی نگهداشت-موسوی 168 امور پشتیبانی و رفاهی
نقلیه استیجاری 169 امور پشتیبانی و رفاهی
شهرزاد مبصر 170 معاونت بهداشتی
طولابی 171 معاونت بهداشتی
صغرا باژدان 172 معاونت بهداشتی
محمد محمودزاده 173 معاونت بهداشتی
مهرداد ولیپور 174 معاونت بهداشتی
دکتر احسان عادلی 175 معاونت بهداشتی
پرویز پویان 176 معاونت بهداشتی
رامش آرمان 177 معاونت بهداشتی
حیان علی حسینی 179 معاونت بهداشتی
فرهاد غفوری 180 معاونت بهداشتی
پری اسدی 104 معاونت بهداشتی
سهیلناز درویشی 187 معاونت بهداشتی
امین محمودی 190 معاونت بهداشتی
حمید سیفی 200 امور پشتیبانی و رفاهی
محمد چراغی 202 کارگزینی
فتانه دریکوند 203 کارگزینی
زینب رحیمی 204 کارگزینی
نرجس وثوق 205 کارگزینی
حمید یگانه 206 کارگزینی
جمشید حاتمی 207 کارگزینی
محمدرضا قبادیان 208 کارگزینی
حشمت حسین زاده 210 کارگزینی
سید ولی موسوی 211 کارگزینی
حنیفه عادلی 212 کارگزینی
امین ساکی 213 کارگزینی
لیلا ملایی رشنو 214 معاونت بهداشتی
فروزان نصیرزاده 215 دبیرخانه توسعه
سوسن محمودی-میر دریکوند 216 دبیرخانه توسعه
سعید ماکنعلی 217 امور پشتیبانی و رفاهی
خانم محمدی 218 معاونت توسعه
خانم لشنی 219 امور مالی توسعه
تاجدینی 220 امور مالی توسعه
مجید دارایی 221 امور مالی توسعه
فرزانه ایزدی 222 امور مالی توسعه
لیلا ماسوریان 223 امور مالی توسعه
زهرا درجزینی 224 امور مالی توسعه
الهام روزبهانی 225 کارگزینی
سالار نصیر مقدس 226 بودجه و پایش عملکرد
خانم قربانی 227 امور مالی توسعه
رباب نظری 228 میز خدمت
مهتاب خرم آبادی 229 امور مالی توسعه
زهرا معظمی گودرزی 230 کارگزینی
کیانوش پیامنی 231 امور مالی توسعه
علی لشنی 232 امور مالی توسعه
فاطمه یزدان منش 233 امور مالی توسعه
پروین عبدلی 234 امور مالی توسعه
وحید امان الهی 235 امور مالی توسعه
حجت اله فکوری 236 نوسازی و تحول اداری
میترا احمد پوریان 237 امور مالی توسعه
مژگان صادقی 238 امور مالی توسعه
صبا نظری 239 امور مالی توسعه
زینب میرزایی 240 امور مالی توسعه
محمد عالیخانی 241 امور مالی توسعه
حامد الیاسی 242 امور مالی توسعه
مهرداد ساکی 243 امور مالی توسعه
مهرداد ساکی 244 امور مالی توسعه
مهدی دلفان 245 امور مالی توسعه
ندری 246  
علی سپهوند 247 معاونت توسعه
رحمتی-محمدی 248 بودجه و پایش عملکرد
ناهید صارمی 249 آموزش کارکنان
هاشم بهاروند 250 امور پشتیبانی و رفاهی
سارا کوشکی 251 امور پشتیبانی و رفاهی
غلامرضا بیرانوند 252 نوسازی و تحول اداری
سارا سلیمانی 253 نوسازی و تحول اداری
داریوش میر قاسمی 255 نوسازی و تحول اداری
محمدرضا فیضیان 256 نوسازی و تحول اداری
فیروز رشنو 257 کارگزینی
فرهاد میرزایی 258 آموزش کارکنان
حجت الله فکوری 259 نوسازی و تحول اداری
منا طاهریان 260 آموزش کارکنان
بیژن سلیمیان 261 امور مالی توسعه
بهزاد سوری 262 بودجه و پایش عملکرد
سالار نصیر مقدس 263 بودجه و پایش عملکرد
افشین عالی پور 264 بودجه و پایش عملکرد
علی پور خداداد 265 امور مالی توسعه
حسین کوشکی 266 امور مالی توسعه
کرم خدا محمدی 267 امور مالی توسعه
سبحانی 268 امور مالی توسعه
خانم ایازی 269 امور پشتیبانی و رفاهی
احمد رشیدی 270 معاونت توسعه
خانم منوچهری 271 معاونت توسعه
خانم فتاح 272 آموزش کارکنان
فاطمه محمدی 274 معاونت توسعه
الهام دریک 275 معاونت بهداشتی
میر قاسمی 276 مهندسی مشاغل
فاطمه اکبریان 277 معاونت توسعه
مهناز لک 279 کارگزینی
محمد شجاعی 282 امور مالی توسعه
وحید مرشدی 283 امور مالی توسعه
دکتر نادر طرهانی نژاد 284 نوسازی و تحول اداری
احسان فرامرزی-انبار 285 امور پشتیبانی و رفاهی
افشین میرزاپور 286 امور مالی توسعه
دیوان محاسبات 287 امور مالی توسعه
محمد جواد دریکوند 289 امور مالی توسعه
نگهبان 290 نگهبانی درب اصلی
خدیجه رستمی 291 نوسازی و تحول اداری
خانم دولتشاهی 293 امور مالی توسعه
جعفری 295 مهندسی مشاغل
تاسیسات 297 معاونت توسعه
رحیم میرزایی 298 امور مالی توسعه
کرم خدا محمدی 299 امور مالی توسعه
مرتضی آقایی 302 حوزه ریاست
سمیه صادقی 303 حوزه ریاست
رحیم سلیمانی 304 حوزه ریاست
محبوبه ستاری 305 حوزه ریاست
پروین علیپور 306 حوزه ریاست
روح اله شجاعی 307 حوزه ریاست
نصرتی 308 حراست
شهناز منصوری 309 حوزه ریاست
عبدالرضا شهبازی 314 روابط عمومی
سیمین عادلی 315 روابط عمومی
سیده منصوره شرافتی 316 روابط عمومی
عزیز کلهر 317 روابط عمومی
عباس شیرزاد 318 روابط عمومی
غلامرضا کیانی 319 امورحقوقی و قرارداد
علیزاده 320 امورحقوقی و قرارداد
بزاز 321 امورحقوقی و قرارداد
لیلا نوایی 322 امورحقوقی و قرارداد
مرتضی منصوری 323 بازرسی و رسیدگی شکایات
فریبرز حیدری 324 بازرسی و رسیدگی شکایات
فریدون دهقان 325 بازرسی و رسیدگی شکایات
پروین رحیمی نژاد 326 بازرسی و رسیدگی شکایات
مستوره طالبی 327 بازرسی و رسیدگی شکایات
معصومه بهاروند 328 بازرسی و رسیدگی شکایات
رقیه قلاوند 329 تخلفات اداری
محسن بزاز 331  
مهندس عباس آهور 333 فناوری اطلاعات
فریبرز حیدری 334  
دفتر گزینش 335 گزینش
محمد نظری پور 336 گزینش
امیری 338 گزینش
مهری ایمانی 339 گزینش
سید یحیی قاسمی 340 گزینش
مرضیه فرهادی 341 گزینش
اقبالی 342 گزینش
مریم طالبی 343 گزینش
ابراهیم عالی پور 344 فناوری اطلاعات
محمد نظری 345 گزینش
سید رضا حیات الغیب 346 گزینش
سید رضا حیات الغیب 347 گزینش
امین دریکوند 348 امور مالی توسعه
مهدی دلفان 349 گزینش
مهندس سلمان بهاروند احمدی 350 فناوری اطلاعات
پارسا-رحیم پور 352 مالی درمان
جوانمرد 354 امر به معروف
فرشاد دریکوند 355 گزینش
غلامرضا توشمالی 356 گزینش
مهندس غزل کاکی 357 فناوری اطلاعات
سارا غلامرضایی 358 فناوری اطلاعات
مهندس سمیه بیات 359 فناوری اطلاعات
مهندس لیلی گودرزی 360 فناوری اطلاعات
محمد شریف مالمیر 364 بازرسی و رسیدگی شکایات
خانم مبشر -خانم رسولی 365 امور بانوان
عزت اله احسانی 366 فناوری اطلاعات
مهندس علی سیفی 367 فناوری اطلاعات
مهندس مهدی پدرام 368 فناوری اطلاعات
صادق سهاسیری 369 امورحقوقی و قرارداد
مرضیه خسروی 370 معاونت توسعه
نظری-مریدی-علیزاده 371 معاونت توسعه
انوشیروان پاشایی 372 امورحقوقی و قرارداد
ساکی 373 امورحقوقی و قرارداد
مرضیه دلفان 374 امورحقوقی و قرارداد
علی رماوندی 377 امورحقوقی و قرارداد
مرتضی رادمهر 378 بازرسی و رسیدگی شکایات
ناصر میر دریکوند 379 بازرسی و رسیدگی شکایات
لیلا دهقان 380 امورحقوقی و قرارداد
بهمن بهاروند 381 امورحقوقی و قرارداد
نگهبانی گزینش 389  
کارتکس (توان) 390  
محسن سلیمانی 396 نوسازی و تحول اداری
اکرم دارایی 400 معاونت درمان
ماشالله میرزایی 401 معاونت درمان
دکتر عباس پزشکی 402 معاونت درمان
دکتر رامین خسروی 403 معاونت درمان
خانم حیدری 404 معاونت درمان
مهرناز طاهری-بیدلی 405 معاونت درمان
سمیه طوسانی-ساکیان 406 معاونت درمان
امانی 407 معاونت درمان
کشور-صالحی 408 معاونت درمان
علی میرزایی کیا 409 معاونت درمان
فریبا لک 410 معاونت درمان
رستمی 411 معاونت درمان
کتانه کریمی نیا 413 معاونت درمان
خانمها پناهی- حیدری 416 معاونت درمان
اکبر منصوری 417 معاونت درمان
خانمها الماسیان-بیرانوند 418 معاونت درمان
پناهی 419 معاونت درمان
خانمها موسوی-نظرزاده 420 معاونت درمان
صالحی-خانم ذهابی 421 معاونت درمان
آقای ورزی 423 معاونت درمان
لیلا افشونی 424 معاونت درمان
خانم محسنی 425 معاونت درمان
مریم پاکدل- گودرزی 427 معاونت درمان
نورالدین بیرانوند 428 معاونت درمان
بنفشه درویشی 430 معاونت درمان
حافظ امرائی 431 معاونت درمان
فاطمه میرآخوری 432 معاونت درمان
محمد دلفان 434 معاونت درمان
سیاوش امرائی 435 معاونت درمان
رودابه امیدی فر 436 معاونت درمان
رضا علی بخشی 437 معاونت درمان
عفت بشیری 438 معاونت درمان
پور امید 439 معاونت درمان
دکتر شجاعی 440 معاونت درمان
الهام صحرایی 441 معاونت درمان
فاطمه ایرانشاهی 442 معاونت درمان
حسنی 450 معاونت درمان
مهندس حاجیان 500 دفتر منابع فیزیکی
جواد بیگی 501 دفتر منابع فیزیکی
قدرت کرمی 502 تدارکات
سبحان فرج الهی 503 دفتر منابع فیزیکی
مسعود قاسمی 504 دفتر منابع فیزیکی
سید جلال موسوی 505 دفتر منابع فیزیکی
بهرام درویشیان 506 دفتر منابع فیزیکی
زهرا طاهری 507 دفتر منابع فیزیکی
خانم میرزاخانی 508 دفتر منابع فیزیکی
سوسن عباسی 509 دفتر منابع فیزیکی
اکبر سلطانی 510 دفتر منابع فیزیکی
کمال حاجیان 511 دفتر منابع فیزیکی
ایمان ظهیری 512 دفتر منابع فیزیکی
ابراهیم رستمیان 513 دفتر منابع فیزیکی
ایرج آزادمهر 514 دفتر منابع فیزیکی
  515 دفتر منابع فیزیکی
حسن کمالی- شیخی 519 تدارکات
رحمتی 520 تدارکات
بهزاد رحمتی پور 521 امور پشتیبانی و رفاهی
مجید نعمتی 522 نقلیه
  523  
مهناز بیرانوندی 524 امور پشتیبانی و رفاهی
  525  
عسگری پور 526 بازنشستگی
مجتبی اسدی پور 527 بازنشستگی
عطا الله ستاری 528 کارگزینی
مهرداد مدیری 529 امور پشتیبانی و رفاهی
محمد اسدی ملک 530 امور پشتیبانی و رفاهی
محسن ایمانی کمالی 531 امور پشتیبانی و رفاهی
حجت اله رحمتی 540 بودجه و پایش عملکرد
وحید مرشدی 583 امور مالی توسعه