• 1403/02/25 - 14:57
  • - تعداد بازدید: 87
  • - تعداد بازدیدکننده: 86
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
بازدید مقامات

بازدید مقامات کشوری از استان:

در راستای پیگیری اجرای برنامه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و ستاد پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، بازدید از ظرفیت‌های استان جهت پوشش حوادث cbrne به عمل آمد.

 در راستای پیگیری اجرای برنامه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و ستاد پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، بازدید از ظرفیت‌های استان جهت پوشش حوادث cbrne به عمل آمد.
 در این بازدید که توسط معاون سلامت و نماینده قرارگاه پرتوی سازمان پدافند غیرعامل کشور و جانشین رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت به همراه کارشناسان مربوطه صورت گرفت؛ ظرفیت‌های موجود در بیمارستان ارتش و بیمارستان نیایش خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت.
 ضمن استقبال ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیر بحران و پدافند دانشگاه و مدیر محترم پدافند استانداری از بازدید کنندگان، توضیحاتی در خصوص بیمارستان در حال ساخت نیایش خرم آباد توسط دکتر دلفان رئیس دانشگاه ارائه گردید و سپس از ظرفیت‌های بیمارستان ارتش و سازه‌های موجود در آن بیمارستان، بازدید و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با ارائه پیشنهاداتی از طرف بازدید کنندگان به منظور افزایش ظرفیت لازم جهت پوشش حوادث cbrne به عمل آمد و همچنین توسط بازدید کنندگان از ظرفیت و جانمایی مناسب بیمارستان نیایش خرم آباد به منظور ارتقاء و رسیدن به اهداف مورد نظر در پدافند غیر عامل تقدیر به عمل آمد.
 سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
 علی حیدری / وبدا لرستان

  • گروه خبری : گروه های مطالب
  • کد خبر : 2209
کلمات کلیدی
خانم  شرافتی
مؤلف خبر

خانم شرافتی