• 1402/12/02 - 09:27
  • - تعداد بازدید: 828
  • - تعداد بازدیدکننده: 765
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

کمیته جذب بهورز

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کمیته جذب و استخدام بهورز دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ظهر دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به ریاست دکتر مریم کوشکی معاون بهداشت دانشگاه و با حضور مدیران ستادی مرتبط در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کمیته جذب و استخدام بهورز دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ظهر دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به ریاست دکتر مریم کوشکی معاون بهداشت دانشگاه و با حضور مدیران ستادی مرتبط در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
در این جلسه هماهنگی های لازم برای آزمون جذب و استخدام بهورز جدید به تعداد ۲۲ پست پیمانی در ۳ شهرستان سلسله، دلفان و کوهدشت تا قبل از پایان سال صورت گرفت.
همچنین تصمیماتی در خصوص فراخوان، ثبت نام، برگزاری آزمون و سایر مراحل اخذ شد.
سیده یاسمن موسوی
وابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  • گروه خبری : گروه های مطالب
  • کد خبر : 1046
کلمات کلیدی
خانم  شرافتی
مؤلف خبر

خانم شرافتی