شرح وظایف دفتر حقوقی و امور قراردادها
 شرح وظایف دفتر حقوقی
اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت
الف – امور کیفری
از قبیل ( اختلاس،‌کلاه برداری،‌خیانت در امانت ، سرقت ،‌جعل سوء استفاده و غیره ) که مراحل آن بشرح ذیل می باشد .
* طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
* تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
* پیگیری از طریق مراجع قضایی( کلانتری،‌آگاهی)
* معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره
ب- امور حقوقی
*  تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
* تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم.
* شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
* اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه
از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد  و... با تنظیم لایحه ،‌تهیه مدارک و مستندات لازم،‌ شرکت در جلسات رسیدگی
بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
بررسی،‌ پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و مؤسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی

شرح وظایف دفتر حقوقی و امور قراردادها
الف: شرح وظایف دفتر حقوقی
اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت
الف – امور کیفری
از قبیل ( اختلاس،‌کلاه برداری،‌خیانت در امانت ، سرقت ،‌جعل سوء استفاده و غیره ) که مراحل آن بشرح ذیل می باشد .
* طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
* تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
* پیگیری از طریق مراجع قضایی( کلانتری،‌آگاهی)
* معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره
ب- امور حقوقی
*  تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
* تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم.
* شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
* اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه
از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد  و... با تنظیم لایحه ،‌تهیه مدارک و مستندات لازم،‌ شرکت در جلسات رسیدگی
بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
بررسی،‌ پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و مؤسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی
رسیدگی به پرونده های موجود در مراجع اداری
1.     هیأتهای مالیاتی: بررسی پرونده های مالیاتی و رسیدگی به اختلاف های مالیاتی
2.     هیأت های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی
3.     هیأت های تشخیص  تأمین اجتماعی : بررسی پرونده های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه
4.     کمیسیون ماده 100: بررسی پرونده های مربوط به تخلفات ساختمانی از قبیل اضافه بنا  عدم رعایت تراکم و کاربری
بررسی و رسیدگی به قراردادها
1.     تهیه و تنظیم متن پیش نویس قراردادهای واحدهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی و تأیید دفتر حقوقی
قراردادهای تأسیساتی،‌ فنی ،  ساختمانی، عمرانی،‌ احداث بنا رنگ آمیزی
قراردادهای خدماتی،‌ تهیه و طبخ غذا، سرویس ایاب و ذهاب
قراردادهای خرید لوازم  تجهیزات پزشکی( ارزی) ، خرید سخت افزار
قراردادهای آموزشی، پژوهشی تحقیقاتی، تبلیغاتی،‌ مشاوره ، تألیف نشر کتب و مجلات
قراردادهای سرویس نگهداری موتورخانه تأسیسات،‌ ساخت، حمل و نصب و راه اندازی
قراردادهای طراحی و برنامه ریزی نرم آفزاری
قراردادهای اجاره جهت واگذاری برخی از املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی
قراردادهای واگذاری زمین
2. تهیه و تنظیم متن متمم، اصلاحیه و توافق نامه های مربوط به قراردادها
بررسی وضعیت متعهدین خدمت
1.     بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت
2.   اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارات و قسمت های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد.
3.     اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذراندن دوره های آموزشی به این دفتر معرفی می گردند.
4.   پیگیری اسناد متعهدین به خدمت( دانشجویان پزشکی،‌ پرستاری ،‌  بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است.
اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
1.     اخذ وثیقه های ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
2.     اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
3.     در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
4.     مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی
بررسی امور ثبتی
1.     نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
2.     جمع آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرند.
3.     تهیه و تنظیم اسناد( رسمی ،‌ غیر رسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.
4.     تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تاکنون سند برای آنها صادر نگردیده است.
ب: شرح وظایف کارشناس امور قراردادها
 1-     بررسی و تأیید نمونه قراردادهای واحدهای تابعه با قوانین و مقررات آئین نامه های مربوطه
 2-   بررسی میزان ، نوع ضماتننامه حسن و تعهد اجرای قراردادها با قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 3-    نگهداری نمونه قراردادهای منعقده ارسالی به واحدها در سوابق پشتیبانی قراردادها
 4-    ثبت اطلاعات مجوزهای صادره مالی و تعداد نیروی انسانی در جداول اطلاعات امور واگذار شده به بخش غیر دولتی
 5-    تنظیم چک لیست های نظارتی بر اساس شاخص های موجود در قراردادها جهت بازدید گروه نظارت و کارشناسان
 6-   کارشناسی کلیه امور واگذار شده به بخش خصوصی حسب ارتباط موضوع
 7-    اصلاح و ویرایش شرایط مناقصات و مزایده ها مختلف واحدها برای انجام مراحل مناقصه یا مزایده
 8-   کارشناسی موارد اختلاف واگذار کننده و پیمانکاران در اجرای مفاد قرارداد ( کمیته حل اختلافات ماده 64 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه)
 9-    اعلام نقاط ضعف موجود در قراردادهای منعقده جهت طرح در کمیته کارشناسان مدیریت
10- کارشناسی و تدوین جداول آمار و اطلاعات خدمات پشتیبانی واحدها 
11 -کارشناسی و تدوین معیارهای کلیدی اجرای روش مدیریت پیمان در قراردادها خدمات و پشتیبانی 
12- انجام مکاتبات و ارائه راهبردهای عملیاتی به واحدهای تابعه در خصوص امور فنی و تخصصی شرایط مناقصه و قرارداد خدمات پشتیبانی 
13- رابط دانشگاه با اداره کار استان جهت استعلام های لازم در موارد اختلاف واگذار کننده و پیمانکار و شفاف سازی دستورالعمل های صادره 
14- تنظیم چل لیست های ارزیابی خدمات و پشتیبانی 
15- بررسی و کارشناسی شرایط اختصاصی و عمومی مناقصات و مزایده ها جهت واگذاری 
16- کارشناسی طرح های واگذاری ( طبخ و توزیع غذا با مواد ، خدمات پشتیبانی و ...) به بخش خصوصی 
17- تهیه و تدوین نمونه قراردادهای مورد نیاز در واگذاری ها
18- جمع آوری،‌ساماندهی و تهیه بانک اطلاعاتی پرسنلی بخش خصوصی طرف قرارداد دانشگاه 
19- جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه شرکت ها و قراردادهای منعقده و تکمیل فرم های شناسایی سهامداران شرکت ها با هماهنگی اداره آمار
20- طبقه بندی و ثبت و بایگانی یک نسخه از تمام قراردادهای منعقده در واحدهای تابعه
21- تهیه دستورالعمل اجرایی واگذارهایی خدمات،‌ تأسیسات ، طبخ و توزیع، نقلیه 
22- تهیه شرایط مناقصه و قرارداد خدمات،‌ تأسیسات، طبخ و توزیع، نقلیه 
23- بررسی و تأیید و نگهداری قراردادهای بزرگ برابر رأی کمیسیون مناقصات
24- تنظیم جدول آنالیز حقوقی و مزایا سالیانه برابر طرح طبقه بندی مشاغل و مصوبه شورایعالی کار 
25-تنظیم جداول عمومی اطلاعات پیمانکاران و قرارداد منعقده بزرگ در 4 رشته 
26- تهیه بانک اطلاعاتی رایانه ای از قراردادهای پرسنلی پیمانکاران
27- جمع آوری و نگهداری اطلاعات و آمار سالیانه جداول 33 گانه تخصصی و عمومی خدمات پشتیبانی واحدهای اجرایی جهت بهره برداری در بازدیدها و تصمیم گیری مدیریت
28- تهیه و ارسال مجوز مناقصه / مزایده جهت واحدهای تابعه
29- مشاوره به واحدهای تابعه در خصوص چگونگی برگزاری مناقصه / مزایده
30-دسته بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیون مناقصه / مزایده
31-تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی به امور مالی از طریق معاونت محترم توسعه بعد از انجام هر جلسه مناقصه/ مزایده
32-تهیه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه / مزایده
33-دسته بندی و تکیمل پرونده مناقصه ها و مزایده ها وبایگانی در زونکن های مربوطه
34-جمع آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها از نظر تنظیم در فرم استاندارد و سازمان مدیریت و       برنامه ریزی کشور.
35-مرتب سازی و نگهداری قرار دادهای ارسالی واحدها
36-ورود اطلاعات مناقصه ها/ مزایده های انجام شده به رایانه و بانک اطلاعاتی حوزه و تهیه نمودار مقایسه ای واحدها
37 - تهیه جدول برگزاری مناقصه / مزایده بر اساس مستندات موجود و نامه های رسیده از واحدها
38-تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه ها
39- تهیه و ابلاغ مکاتبه های قابل طرح در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به واحدها
40- به روز درآوردن فرآیند ها و اطلاعات امور مناقصه / مزایده در سایت دانشگاه 
41- بررسی و رفع نقص تیپ های قراردادهای گذشته 
42-ارائه آمار مناقصه ها/ مزایده های انجام شده به معاونت توسعه و مدیریت خدمات پشتیبانی 
43-نظارت بر قراردادهای بیمارستانها بعنوان کارشناس ناظر مستقیم دانشگاه
شرح وظایف دفتر کمیسیون مناقصات دانشگاه
1- ابلاغ رأی صورتجلسات کمیسیون مناقصات و ترک تشریفات به واحدهای مربوطه برابر صورتجلسه تنظیمی
2- تنظیم زمان آگهی های واگذاری ها و تعیین زمانبندی و نشر آگاهی در روزنامه های کثیرالانتشار
3-تشکیل جلسات کمیسیون در موعد تعیین شده
4- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی و انتخاب مناسب ترین پیشنهاد طبق شرایط و اسناد مناقصه
اعلام برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس رأی اعضای کمیسیون مناقصات
5- اعلام برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس رأی اعضای کمیسیون مناقصات
6- اعلام تصمیم اعضای کمیسیون درباره تجدید با لغو مناقصه
7- ثبت کلیه اطلاعات جلسات بازگشایی( مناقصه، مزایده، ترک تشریفات) در جداول عملکرد 4 گانه تخصصی
8- تهیه و تکمیل فرم کار برگ اطلاعات اولیه مناقصات و مزایدها و ارسال تصویر صورتجلسه مناقصات هر ماه یکبار به سازمان بازرسی استان
9- ثبت اطلاعات کلیه مناقصات انجام شده در سایت مناقصات ریاست جمهوری از طریق پست الکترونیکی وزارتخانه
10- طبقه بندی،‌ ثبت و نگهداری مکاتبات و فرآیند انجام مناقصات به دو روش زیر:
1-10= اوراق و اسناد جلسات بازگشایی بر اساس واحد مناقصه گزار و نوع مناقصه
2-10= مکاتبات اداری و فرآیند انجام مناقصات طبق جداول راهنمای بایگانی ( 20 زونکن)
11- آزاد سازی سپرده شرکت در مناقصات بر اساس صورتجلسات کمیسیون و اوراق شرکت کنندگان در مناقصه با مزایده
12- تهیه و تنظیم جدول زمانبندی بازگشایی کمیسیون مناقصات و دعوت از نماینده سازمان بازرسی و اعضای کمیسیون مناقصات
13- تدوین شناسنامه موضوع واگذاری ( مناقصه یا مزایده، ترک تشریفات)
14- جمع آوری کلیه مستندت و اوراق ( فرآیند) مناقصه شامل ( نامه درخواست – دستور مدیریت و معاون پشتیبانی دانشگاه – قیمت پایه کارشناسی – شرایط عمومی و اختصاصی- فرم زمان بندی- آگهی مناقصه – دعوتنامه سازمان بازرسی استان – مجوز کمیته ماده 88 – آگهی روزنامه
15- تنظیم انواع صورتجلسه های بازگشایی کمیسیون با توجه به درخواست واحدهای تابعه و مدارک و مستندات موجود و ارسال دعوت نامه تشکیل کمیسیون یاد شده.
16- برنامه ریزی و تنظیم تاریخ نشر آگهی و اعلام تاریخ بازگشایی پاکات شرکت کنندگان و انجام مکاتبه مربوطه
17- انجام مکاتبات سازمان بازرسی استان جهت اطلاع و حضور در جلسات بازگشایی و هماهنگی جهت حضور کلیه اعضاء در جلسات کمیسیون طبق جدول تنظیمی ماهیانه
18- بازگشایی پاکتهای پیشنهادات ارسالی و بررسی پاکت های (( الف ،‌ب، ج)) با هماهنگی اعضاء اصلی کمیسیون
19- هماهنگی لازم با اداره حراست جهت حضور به موقع در جلسه و تحویل پاکتهای ارسالی از طریق پست به دفتر کمیسیون
20- توزیع اسناد شرایط مناقصه با هماهنگی واحد مناقصه یا مزایده گزار از طریق دفتر کمیسیون
21- تهیه شرایط عمومی مناقصه یا مزایده و ارائه به واحدهای تابعه و راهنمایی تهیه شرایط اختصاصی
22- انجام کارشناسی امور مناقصات واحدهای تابعه و ارائه راهکاری بر اساس ضوابط و مقررات آیین نامه  مالی و معاملاتی دانشگاه
23- هماهنگی لازم با مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه جهت تأمین اعتبار مناقصات عمرانی
24- بررسی و تأیید قراردادهای کلان برابر صورتجلسه ابلاغی،‌شرایط مناقصه،‌ نمونه قراردادهای تایید شده و شاخص های نظارتی
25- ثبت کلیه اطلاعات جلسات بازگشایی( مناقصه ، مزایده، ترک تشریفات) در جداول عملکرد 4 گاه تخصصی