نام و نام خانوادگی

دکتر بهرام دلفان

مدرک تحصیلی

Phd فارماکولوژی

سمت

ریاست دانشگاه و قائم مقام وزیر بهداشت در استان

روزهای ملاقات

دوشنبه ها 8 الی 10صبح

تلفن

33302149-33314614

فاکس

33302030

.

ریاست دانشگاه