ثبت نام :

 1-آیا در موقع مراجعه جهت ثبت نام حضور شخص پذیرفته شده الزامی است ؟

 
بله – حضور شخص پذیرفته شده الزامی است.
 
 
 
2- آیا اصل مدارک از جمله اصل شناسنامه، کارت ملی و ... در موقع ثبت نام الزامی است؟
 
بله – شخص پذیرفته شده به همراه اصل مدارک می بایست جهت ثبت نام مراجعه نماید.
 
 
 
3- شروع دوره پذیرفته شدگان از چه ماهی آغاز می شود؟
 
کلیه پذیرفته شدگان به جز افرادی که به صورت مستقیم وارد دوره دستیاری شده اند از اول شهریور ماه می بایست دوره خود را شروع نمایند.
 
 
 
4-پذیرفته شدگان برای انجام امور مربوط به سپردن تعهد به کدام واحد دانشگاه می بایست مراجعه نمایند؟
 
کلیه پذیرفته شدگان جهت سپردن تعهد می بایست به دفتر امور حقوقی دانشگاه مراجعه نمایند.
 
 
 
5- چگونه می توان از مدارک لازم جهت ثبت نام آگاه شد؟
 
به محض وصول لیست دستیاران پذیرفته شده و مشخص شدن تاریخ ثبت نام، مدارک لازم جهت ثبت نام بر روی صفحه اصلی سایت قرار می گیرد.
 
 
 
شروع دوره :
 
1-شروع دوره ثبت نام شوندگان از چه زمانی خواهد بود ؟
 
کلیه ثبت نام کنندگان به جز افرادی که به صورت مستقیم وارد دوره دستیاری شده اند و کسانی که می بایست تا پایان شهریور ماه طرح خود را ادامه دهند از اول شهریور ماه هر سال خواهد بود.
 
 
 
2- دستیاران آقا برای اخذ معافیت تحصیلی چه مراحلی را می بایست طی نمایند؟
 
پس از ثبت نام دستیاران می بایست برگ درخواست معافیت تحصیلی را از معاونت آموزش تخصصی اخذ و به یکی از دفاتر پلیس + 10 مراجعه نمایند و برگ معافیت تحصیلی صادر شده را به آموزش تخصصی تحویل نمایند.
 
 
 
3- آیا در بدو ورود می توان از مرخصی استفاده نمود ؟
 
خیر – استفاده دستیار از مرخصی ها در شش ماه اول دوره ممنوع است .
 
 
 
4- آیا دستیاران می توانند از خوابگاه های دانشجوئی استفاده نمایند ؟
 
بله – دستیاران پس از ثبت نام و اخذ شماره دستیاری می توانند به امور خوابگاه ها واقع در ساختمان شماره 4 گسترش دانشگاه جهت رزرو خوابگاه مراجعه نمایند.
 
 
 
5-دستیاران ثبت نام کننده چطور می توانند از جزئیات وام ودیعه مسکن آگاه شوند ؟
 
آن ها پس از ثبت نام می توانند به صندوق رفاه دانشجویان واقع در ساختمان شماره 4 گسترش دانشگاه مراجعه نمایند.
 
 
 
تغییر رشته :
 
1-آیا در طول دوره دستیاری، دستیار می تواند تغییر رشته دهد ؟
 
خیر – در طول دوره دستیاری به هیچ عنوان تغییر رشته مجاز نمی باشد.
 
فقط در صورتی که دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو مؤثر جسمی یا روانی شوند گروه مربوطه می تواند با ذکر دلایل، مراتب را جهت طرح در کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به دانشکده پزشکی منعکس نماید، پس از تأئید کمیسیون مذکور و موافقت شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه از ادامه تحصیل افراد جلوگیری به عمل می آید و چنانچه نقص عضو مؤثر حرفه ای برای سایر رشته ها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصیل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین نفر پذیرفته شده مربوطه را در همان سال و همان سهمیه در همان دانشگاه دارا باشد در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه می تواند تغییر رشته دهد.
 
 
 
آموزش دوره :
 
1-    حداقل ساعات کار در دوره های دستیاری چه میزان است ؟
 
تحصیل در دوره دستیاری به طور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیر گروه تنظیم می شود.
 
حداقل ساعات کار به شرح زیر است :
 
روز های شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7/30 لغایت 16/30
 
پنج شنبه ها از ساعت 7/30 لغایت 12/30
 
 
 
2-حداقل برنامه کشیک دستیاران چه میزان است ؟
 
سال اول : 12 کشیک در ماه
 
سال دوم : 10 کشیک در ماه
 
سال سوم : 8 کشیک در ماه
 
سال چهارم و پنجم : 6 کشیک در ماه
 
 
 
3-احکام دستیاران چند ساله صادر می شود؟
 
حکم آموزشی دستیار یک ساله است و صدور حکم سال بالاتر بعد از احراز شرایط ارتقا می باشد.
 
 
 
4- دستیار ارشد گروه آموزشی از چه سال هایی انتخاب می شود؟
 
دستیار ارشد همه ساله از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی و با توجه به کفایت، تعهد و و جدان کاری و میزان فعالیت آن ها توسط دستیاران پیشنهاد و از بین آن ها یک نفر به تأئید شورای گروه انتخاب و به عنوان دستیار ارشد منصوب می شود.
 
 
 
مرخصی ها :
 
1-میزان مرخصی استحقاقی دستیاران در طول دوره آموزشی چه میزان است ؟
 
دستیاران می توانند با ازاء هر ماه 2/5 روز و هر سال تحصیلی جمعاً به مدت یک ماه از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.
 
 
 
2-در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی چه میزان از مرخصی ذخیره می شود؟
 
در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط 15 روز ذخیره و به سال های بعد موکول می شود . دستیار مجاز است دو سال آخر حداکثر از 45 روز مرخصی ذخیره علاوه بر مرخصی استحقاقی همان سال استفاده کند
 
استفاده از مرخصی با نظر رئیس بخش و تأئید مدیر گروه مربوطه خواهد بود.
 
 
 
3-میزان مرخصی زایمان در دوره دستیاری چه میزان است ؟
 
استفاده دستیاران خانم از شش ماه مرخصی زایمان برای یک بار در طول دوره دستیاری بلامانع می باشد.
 
 
 
4- در طول دوره دستیاری استفاده کنندگان از مرخصی زایمان آیا کمک هزینه تحصیلی استفاده می نمایند؟
 
فقط برای یک بار در طول دوره دستیاری استفاده کنندگان از مرخصی زایمان از کمک هزینه تحصیلی استفاده می کنند.
 
 
 
5- هر دستیار چه میزان می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید ؟
 
استفاده از مرخصی استعلاجی برای دستیاران به میزان حداکثر یک ماه در طول دوره دستیاری براساس گواهی پزشک و تأئید پزشک معتمد و شورای پزشکی دانشگاه بلامانع است .
 
در صورتی که غیبت دستیار به علت بیماری در طول دوره تحصیلی از یک ماه بیشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت مذکور به دوره دستیاری وی با استفاده از کمک هزینه تحصیلی اضافه خواهد شد اما در مدت بیماری بیش از سه ماه به دستیار کمک هزینه تحصیلی پرداخت نخواهد شد.
 
 
 
6- در صورتی که مدت بیماری دستیار از 6 ماه تجاوز کند وضعیت وی به چه صورت خواهد بود ؟
 
تصمیم گیری در مورد ادامه یا لغو دوره دستیاری پس از تأئید شورای پزشکی دانشگاه به عهده شورای آموزشی دانشگاه خواهد بود.
 
 
 
7- مرخصی بدون مزایا چگونه است ؟
 
هر دستیار می تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصی استحقاقی خود با موافقت رئیس بخش و مدیر گروه آموزشی و دانشکده انقطاع تحصیل داشته باشد (برای مثال دستیار دوره های 4 ساله می تواند از 4 ماه مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلی استفاده نماید)
 
 
 
ارتقا و گواهینامه و دانشنامه تخصصی:
 
1-هر دستیار حداکثر چند بار می تواند در آزمون ارتقا مردود شود ؟
 
دستیارانی که در طول دوره دستیاری سه بار در آزمون ارتقا مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی اخراج خواهند شد.
 
 
 
2-دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقا حداقل چند ماه می بایست حضور در بخش داشته باشد ؟
 
دستیار جهت شرکت در آزمون کتبی (سالیانه ارتقا 1 به 2) می بایست تا تاریخ ارتقا حداقل 9 ماه از دوره تحصیلی خود را طی نمایند .
 
 
 
3-دستیار معرفی شده به آزمون کتبی در صورت عدم شرکت در آزمون به دلایل غیر موجه به شرایطی پیدا می کند ؟
 
مردود شناخته می شود و براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی ملزم به تمدید دوره خواهد بود .
 
 
 
4-هر دستیار در طول دوره دستیاری چند بار می تواند در دو ارتقا هم زمان شرکت نماید ؟
 
هر دستیار فقط برای یک بار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات در دو ارتقا هم زمان شرکت نماید .
 
 
 
5-عدم امکان شرکت در دو ارتقا هم زمان برای دستیاران چه رشته هایی وجود ندارد؟
 
برای دستیاران رشته های تخصصی بیماریهای عفونی و بیماریهای قلب و عروق برای سال های اول و دوم (2-1) و (3-2) وجود ندارد .
 
 
 
6- دستیارانی که در دو ارتقا هم زمان موفق به کسب حد نصاب سال پائین تر یا بالاتر نشوند چه وضعیتی پیدا می کنند ؟
 
از نظر تعداد دفعات مردودی یک بار مردود محسوب می شوند.
 
 
 
7- حداقل نمره ارزیابی درون بخشی برای شرکت در آزمون گواهینامه چند است ؟ نمره 105
 
 
 
8- حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی برای افرادی که در آزمون ارتقا مردود نشده اند چند نوبت است ؟
 
سه نوبت
 
 
 
9- حد نصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی چند است ؟
 
70% کل نمره امتحان کتبی و 70% کل نمره شفاهی
 
 
 
10- در صورت مردودی در آزمون شفاهی، اعتبار قبولی امتحان کتبی حداکثر تا چند سال است ؟
 
اعتبار قبولی ازمون کتبی 5 سال است.
 
 
 
11- آیا داشتن مرخصی استحقاقی باعث کاهش طول دوره خواهد شد ؟
 
خیر- داشتن مرخصی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.
 
 
 
12- آیا دستیاران می توانند قبل از دفاع از پایان نامه در آزمون گواهینامه شرکت نمایند؟
 
خیر – یکی از شروط شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی دفاع از پایان نامه می باشد.

 

سوالات متداول